1 beisik rulz
2 vpvmvtib sentens
3 necvtib sentens
4 intvrocvtib sentens
5 probvb